Afdeling Personen van Cunningham Lindsey flink uitgebreid

De afdeling Personen van Cunningham Lindsey, dé expert op het gebied van schadelast- en risicobeheersing, is flink uitgebreid. De afdeling bestaat uit 32 personen. Daarmee is Cunningham Lindsey momenteel de grootste personenschade-specialist in Nederland. De afdeling telt maar liefs 28 personenschade-experts, 3 rekenkundige experts en 1 stagiair. De groei is volgens Martin de Haan, General Manager Personen van Cunningham Lindsey, vooral veroorzaakt door het toenemende aantal verkeersongevallen en de complexiteit van de schadedossiers als gevolg van toenemende regulering en stringentere wet- en regelgeving.

De werkgebieden en specialismen van de personenschade-experts van Cunningham Lindsey omvatten onder andere aansprakelijkheid, beroepsziekten, infectieziekten, adviezen inzake burgerlijk proces- en bewijsrecht, letselschade, schade van zelfstandig ondernemers, arbeidsdeskundig onderzoek, ongevallenschaden en overlijdensschade. Daarnaast hebben de personenschade-experts ruime ervaring in medische aansprakelijkheid en medical trials. Zij maken in hun werk veelvuldig gebruik van de kennis van eigen technische experts op diverse gebieden zoals werktuigbouwkunde, bouwkunde, milieu en landbouw. Dat biedt klanten het voordeel van het bundelen van verschillende specialistische kennis onder één dak.
De rekenkundige experts bepalen de actuariële schade met behulp van de vastgestelde (wettelijke) rekenregels en kunnen onder andere second opinions uitvoeren. In september 2018 verzorgen onze rekenkundige experts een (door het NIVRE geaccrediteerde) opleiding 6.107 en 6.108.

Marktontwikkelingen
De oorzaak van de recente uitbreiding is volgens Martin de Haan, General Manager Personen meerledig: “Het aantal verkeersdoden is voor het derde jaar op rij gestegen tot 629 in 2016 en het aantal ernstig gewonden is zelfs hoger dan ooit. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
(bron: https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/verkeersdoden-nederland). Door toenemende regulering en stringentere wet- en regelgeving zijn de schadedossiers bovendien ook steeds bewerkelijker geworden. Denk bijvoorbeeld aan de eigen bijdragen binnen de WMO/WLZ en de toename van zorgschade, die kan leiden tot aanpassingen in huis, vervoersvoorzieningen, hulp en bijstand in het algemeen dagelijks leven.”

“Initiatieven vanuit Cunningham Lindsey, zoals de uitbreiding van de Rekenkundige afdeling en de introductie van Dé Letselschadehulpdienst hebben in de afgelopen periode bijgedragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van onze organisatie. Door vanuit de Rekenkundige Afdeling en het samenwerkingsverband Dé Letselschadehulpdienst regelmatig workshops en trainingen te organiseren, zien wij een toename in het aantal opdrachten.”

Uitbreiding afdeling Personen
Na het vertrek van een tweetal collega’s, Raymond Broekhof en Jan Julius de Jong, waren de ontwikkelingen in de markt een reden te meer om de afdeling Personen verder uit te breiden. Cunningham Lindsey kiest ervoor om een deel van de experts zelf op te leiden en op die manier ruimte te creëren voor de doorgroei van medewerkers. Door de hechte samenwerking tussen de afdeling Personen en dochtermaatschappij en claimsmanagementorganisatie inTrust behoort ook doorgroei vanuit inTrust naar een rol binnen Cunningham Lindsey tot de mogelijkheden. Daarnaast heeft Cunningham Lindsey recentelijk een aantal zeer ervaren (senior) experts aan zich weten te binden:

  • Jochem van Rossum was voorheen Financieel Planner en is per 1 januari 2018 in dienst als Rekenkundig Expert, naast onze collega’s Hans Tiemersma en Martijn Sluijs.
  • Mr. Manon Lubach is per 1 februari 2018 bij ons in dienst. Zij is afkomstig van Arag en zal ons team in Hoogeveen versterken.
  • Mr. Frank van Helden is per 1 februari 2018 in dienst. Hij is afkomstig van CED en woonachtig in het zuiden van Limburg. Frank start vanuit ons kantoor in Eindhoven.
  • Mr. Ellen de Rooij, NIVRE-re is per 1 februari 2018 in dienst. Zij werkte voorheen bij Univé als Personenschade-expert. Ellen is ook arbeidsdeskundige en heeft de opleiding Gerechtelijk Deskundige afgerond. Zij zal vanuit ons kantoor in Amstelveen werkzaam zijn.
  • Kristijan Jacimovic is per 5 februari 2018 werkzaam als stagiair op de Rekenkundige afdeling. Kristijan is vierdejaars student Bedrijfseconomie.
  • Mr. Moniek Bosman is per 12 februari 2018 als Junior Expert in dienst en zal opgeleid worden vanuit ons kantoor in Rotterdam.
  • Mr. Harma de Ruiter is per 19 februari 2018 gestart op ons kantoor in Hoogeveen als personenschade-expert. Harma is voorheen LSA Advocaat geweest. Na een periode in het buitenland is ze eerst bij InTrust begonnen als Senior Claimshandler en nu doorgestroomd naar de afdeling Personen.

Masterclass Personenschade
Bedrijven, die kennis willen maken met de nieuwe collega’s en de rest van het team kunnen zich aanmelden voor de Masterclass Personenschade “Kijken in een glazen bol?”, die Cunningham Lindsey onder leiding van dagvoorzitter Prem Radhakishun op dinsdagmiddag 29 mei a.s. organiseert. Tijdens deze Masterclass gaan wij samen met onze externe sprekers in op de ontwikkelingen op het gebied van personenschade.

Personen, die daarbij aanwezig willen zijn, kunnen contact opnemen met Irene Slootjes [email protected] of Martin de Haan [email protected].

Lancering Recall Solutions: drie specialisten bundelen krachten op het gebied van product recalls

Recall Solutions is het samenwerkingsverband van Kennedy Van der Laan, Cunningham Lindsey en Bex*communicatie. Een unieke bundeling van drie specialismen op het gebied van product recall. Eén loket voor alle services die u nodig heeft tijdens een acuut voedsel- of productveiligheidsprobleem, of bij de voorbereiding dan wel nasleep van een recall.

Opdrachtgevers uit elke bedrijfstak, van food en non-food producenten tot industriële toeleveranciers, kunnen 24/7 de kennis en ervaring van Recall Solutions inschakelen.

Een terugroepactie komt altijd onverwacht en brengt ineens een stortvloed van vragen en onzekerheden met zich mee. Welke acties dienen ogenblikkelijk te worden ondernomen? Wanneer meld je wat aan de NVWA? Hoe te communiceren met afnemers en consumenten? Wat is het verhaal naar de media? Wat is de schade en kan die verhaald worden op een toeleverancier of verzekeraar?

Peter van den Broek van Kennedy Van der Laan: ‘Er komt veel op je af als je als bedrijf te maken krijgt met een product recall. Het is dan niet makkelijk om de juiste beslissingen te nemen en de dingen in de goede volgorde te doen. Wij bieden met Recall Solutions één loket voor álle vragen en helpen bedrijven van begin tot eind.’

De partners in Recall Solutions hebben jarenlange ervaring met alle soorten van recalls en bundelen nu hun kennis en ervaring. Recall Solutions biedt services zowel voorafgaand aan als tijdens en na een (mogelijke) product recall; van risicomanagement en onderzoek tot crisiscommunicatie, schadebeheersing en evaluatie. Met de expertise van Recall Solutions kan een bedrijf de snelheid van handelen verhogen, discussies achteraf voorkomen en zo de schade zoveel mogelijk beperken.

Ga naar www.recallsolutions.nl voor meer informatie.

Partners

Bex*communicatie
Bex*communicatie is een full-service communicatieadviesbureau met vestigingen in Eindhoven en Amsterdam. Bex*communicatie heeft meer dan twintig jaar ervaring met terugroepacties, zowel food als non-food, in de meest uiteenlopende branches. Ze ondersteunen hun opdrachtgevers bij het hele crisistraject en zorgen voor overzicht en inzicht. Bex*communicatie maakt van een crisis een hanteerbaar proces.

Cunningham Lindsey
Cunningham Lindsey is de onmisbare schakel in de wereldwijde schade- en risicoketen. Ze bieden individuele claims afhandeling, multi-claimant en grensoverschrijdende expertise voor een breed scala van industrieën. Ongeacht de grootte, sector of locatie, een probleem met de productkwaliteit kan een merk van een bedrijf ernstig schaden en de winstgevendheid verminderen of elimineren. Met een toegewijd wereldwijd team van meer dan 40 gespecialiseerde schade-experts werken ze met de klant samen om claims snel en adequaat te voorkomen of te beperken en op te lossen.

Kennedy Van der Laan
Kennedy Van der Laan is een full-service advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam en Eindhoven. Hun expertise en ruime ervaring op het gebied van product recall omvat zowel food als non-food en ondersteuning bestaat onder meer uit advisering over de wettelijke verplichtingen, begeleiding van het recall proces (waaronder communicatie met de NVWA), advisering over dekkingskwesties bij verschillende soorten verzekeringspolissen en hulp bij de nasleep en follow-up van een recall, waaronder ook het verhalen van de schade.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over Recall Solutions kunt u contact opnemen met Noud Bex: [email protected], +31 40 294 52 52 en +31 6 53 49 15 34.

Voor spoedgevallen is Recall Solutions 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar onder nummer: +31 088 28 66 404.

CAT team klaar voor orkaan Irma

In verband met de orkaan Irma zal Cunningham Lindsey Dutch Caribbean vanaf morgenmiddag met expertise capaciteit aanwezig zijn in Sint Maarten.

Afhankelijk van de gevolgen van Irma, hebben wij gepland om onze capaciteit op vrijdag in Sint Maarten aanzienlijk uit te breiden, zodat wij optimale en adequate service aan jullie kunnen verlenen.

Om de communicatie op Sint Maarten te waarborgen beschikken wij tevens over satelliet communicatie.
Op het satelliet telefoonnummer +1881632646863 is Alfred Kraft van Ermel te bereiken wanneer de normale telefoonverbinding (+599 9 5102399) niet bruikbaar mocht zijn.

Tevens hebben wij de nodige maatregelen genomen voor overige facilitaire voorzieningen zoals vervoer, huisvesting en kantoorvoorzieningen. En zijn wij per email te bereiken op: [email protected].

Als wij jullie op een andere manier nog meer kunnen ondersteunen dan hoor ik dat graag.

Cunningham Lindsey Nederland (CLN) breidt verzekeringsdiensten voor de windenergie-industrie uit

Cunningham Lindsey, een van de marktleiders op het gebied van claims management, schadelast- en risicobeheersing, heeft een nieuw team in het leven geroepen, dat zich specifiek met de verzekeringsaspecten van windenergie gaat bezighouden. Het team is een antwoord op de snelgroeiende, wereldwijde vraag naar windenergie en de toenemende productie van windenergie; zowel onshore als offshore.

Voor de Nederlandse kust wordt een groeiend aantal nieuwe windparken aangelegd en ook verbeteringen in het ontwerp en de financiering van windturbines geven de windenergie-industrie een grote impuls. De snelle groei van de windenergie stelt eveneens nieuwe eisen aan de verzekeringsmarkt. In de hele keten van engineering, productie, bouw en exploitatie van zowel onshore- als offshore windparken ontstaan nieuwe risico’s, waarmee verzekeraars rekening moeten houden.

Het Cunningham Lindsey Nederland (CLN) team voor de windenergiesector bestaat uit Michiel Groote Schaarsberg (een technisch schade-expert met uitgebreide ervaring in de materiaalwetenschap), Morten Jensen (meer dan 25 jaar ervaring in schadebeheersing en consultancy op het gebied van windenergie) en Erik van den Bos (coördinatie en schade-expert in de civiele techniek). Het team werkt nauw samen met Cunningham Lindsey Leif Hansen in Denemarken. Dat land is de bakermat van de windenergie en enkele wereldwijd toonaangevende bedrijven in de sector zijn in Denemarken gevestigd.

Toegevoegde waarde
CLN voert marktonderzoek uit en benadert pro-actief bedrijven in de duurzame energiemarkt en de windenergiesector. Daarnaast brengt het team de specifieke behoeftes van de betrokken partijen zoals verzekeraars, makelaars, eigenaren en exploitanten in de windenergie-industrie in kaart. Door dat te doen in nauw overleg met de belangrijkste spelers in de windenergiesector is Cunningham Lindsey Nederland in staat om haar dienstverlening op het gebied van schadebeheersing te verbeteren en uit te breiden. Zo wil CLN uiteindelijk op maat gesneden oplossingen aanbieden en meer toegevoegde waarde creëren voor klanten in de markt voor windenergie. De schade-experts van CLN beschikken uiteraard over de juiste, technische kennis en vaardigheden en de noodzakelijke veiligheidscertificaten.

Cunningham Lindsey Nederland (CLN) launches new team in response to greater demand for offshore renewable wind energy

Renewable wind energy, both onshore and offshore, is undergoing increased global demand and growth. Cunningham Lindsey, the global leader in loss adjusting, claims management and risk solutions, is responding to this growth in the Netherlands by creating a new team focusing on the specific needs of the industry.

An increasing number of new wind farms are being created off the Dutch coast, creating new demands for the insurance industry. Improvements in engineering and financing are also boosting the renewable industry. New risks that insurers need to consider include the entire chain of designing, manufacturing, building and operating on and offshore wind farms

CLN adjusters’ team
The Cunningham Lindsey Netherlands (CLN) team consists of Michiel Groote Schaarsberg (experienced in material science and technical loss adjuster), Morten Jensen (over 25 years of experience in wind power related loss adjusting and consulting) and Erik van den Bos (coordination and civil engineering loss adjuster). There is also a close collaboration between the team and Cunningham Lindsey Denmark. The wind energy industry was founded in Denmark, and it is home to some of the world’s leading renewable businesses.

Creating more added value for clients
CLN is pro-actively exploring and approaching the renewable energy and wind market, including sounding the specific needs of the relevant parties involved; including insurers, brokers, owners and contracting parties. By doing this in close consultation with its key partners in the wind energy industry, CLN is improving and expanding its adjusting services, in order to provide tailor-made solutions and create more value for clients in the wind energy market. CLN adjusters are also being equipped with the proper technical skills and knowledge, and the necessary safety certificates.

Cunningham Lindsey breidt Nederlands Cyber Incident-Netwerk uit met vijf nieuwe partners

Cunningham Lindsey, een van de marktleiders op het gebied van schadelast- en risicobeheersing, heeft bekendgemaakt dat de ‘Cyber Incident Hub’ in Nederland uitgebreid is met vijf nieuwe partners. De ‘Cyber Incident Hub’ biedt specialistische ondersteuning aan verzekeraars en hun klanten, als ze het slachtoffer van een cyberaanval zijn geworden. De ondersteuning kan betrekking hebben op het herstellen of opnieuw opstarten van de bedrijfsactiviteiten, forensisch onderzoek naar de herkomst van de aanval, reputatiemanagement en (juridische) ondersteuning bij de afhandeling van fraude en aansprakelijkheid.

Met het netwerk biedt Cunningham Lindsey ook preventieve diensten, die ontwikkeld zijn om de kans op een cyberaanval te voorkomen of de impact van een aanval te beperken. In de visie van Cunningham Lindsey is het van doorslaggevend belang, dat er met name ook op directieniveau voldoende awareness voor cyberrisico’s gecreëerd wordt en dat organisaties voldoende aandacht hebben voor beperking van de kwetsbaarheid en de potentiële gevolgen van een aanval.

De vijf nieuwe partners in het netwerk zijn: het internationale advocatenkantoor CMS, Crion, centrum voor crisisondersteuning, het forensische cybersecuritybedrijf Digital Investigation, het Nederlandse advocatenkantoor Dirkzwager en het internationale communicatiebureau Edelman. Dankzij deze combinatie van expertise biedt Cunningham Lindsey een one-stop-shop waar klanten terecht kunnen voor diensten met betrekking tot claims, kosten en continuïteit in het geval van cyberincidenten of hacks.

Hans Glaudemans, manager Liability en leider van het Cyberteam bij Cunningham Lindsey Nederland zei: “Cyberaanvallen zijn een van de grootste bedreigingen, waarmee het Nederlandse bedrijfsleven tegenwoordig geconfronteerd wordt. Of het nu de beschadiging van de reputatie is, de onderbreking van de bedrijfsactiviteiten of aansprakelijkheid na een datalek; een cyberaanval kan enorme gevolgen hebben voor bedrijven van welke omvang dan ook.”

De afgelopen jaren hebben de groei van cloud based computing en de opkomst van cybercriminaliteit de wereldwijde economie naar schatting zo’n 445 miljard dollar gekost. “Als een reactie op die toenemende dreiging, hebben we onze Cyber Incident Hub uitgebreid om een end-to-end oplossing te kunnen bieden, die begint met het weer op gang brengen van de normale bedrijfsactiviteiten of de forensische analyse van het datalek tot en met de juridische ondersteuning tijdens de nasleep van het aanval”, vervolgt Glaudemans. “We verwachten onze dienstverlening in Europa verder uit te breiden als de nieuwe EU-rechtlijn voor Data Protection volgend jaar van kracht wordt.”

Cunningham Lindsey expands Dutch Cyber Hub capabilities with five new partners

Cunningham Lindsey has announced it is expanding its ‘Cyber Incident Hub’ in The Netherlands, with the addition of five new specialist partners.

The ‘Cyber Incident Hub’ offers specialist support to insurers and their clients when responding to a cyber-attack.  This includes getting the business back up and running, forensic investigation into the cause of the cyber-attack, reputational management and legal support with fraud and litigation matters.

Through the new Hub, Cunningham Lindsey is also offering preventative services designed to reduce the likelihood, and impact of, cyber-attack. Key to this is raising awareness of cyber risks; making it a board-level issue, ensuring organisations have sufficient focus on reducing vulnerability and the potential impacts.

The five new partners supporting the Hub are; international law firm CMS, center for crisis support Crion, forensic cyber security firm Digital Investigation, Dutch law firm Dirkzwager, and global communications agency Edelman. Combined, the enhanced service from Cunningham Lindsey now offers a single point of contact for oversight of all claims, costs, expert management of cyber incidents and hacks.

Hans Glaudemans, Manager Liability / Construction & Cyberteam Leader from Cunningham Lindsey Nederland said: “Cyber-attack is one of the biggest threats facing businesses in The Netherlands today.   Whether that is loss of reputation, business interruption or liability claims after a data breach, a cyber-attack can have major implications for businesses of all sizes.”

In recent years, the expansion of cloud based computing, social engineer and phishing attacks have led to an estimated annual cost to the global economy of $445bn. Glaudemans continued:  “In response to this growing threat, we have expanded our Cyber Incident Hub to provide an end-to-end service, from getting the business back up and running to forensic analysis of the data breach and legal support in the aftermath of the attack. We expect to continue to expand our service in Europe as the new EU Data Protection Directive comes into force next year.”

Proud sponsors of IUMI 2016!

Cunningham Lindsey is proud to announce its continuing sponsorship of the IUMI Conference which, in 2016, is held in Genova, Italy.

Date                18th-21st September
Location         Porto Antico Centro Congressi
Stand               2

Our Global Marine Practice Group, recognising the importance to our Marine Insurance Community of international collaboration and communication, has supported the aims of the International Union of Marine Insurance since 2005 by being a sponsor of the annual conference.
Our Marine SPG is now well established with over 165 marine specialists in cargo, liability and hull and are present in 40 countries. They are supported by the wider strength of Cunningham Lindsey’s network of 6,000 people throughout 60 countries. This enables us to provide our clients with a fast, professional response to any single event, wherever it occurs as well as being able to fully service global accounts and catastrophe events.
Like IUMI, our Global Marine Practice group aims continuously to refine and improve the expertise and value of our members and this is one of the principal values that we share – working together to share and enhance our expertise.
This year, the event will be attended by Ton Schox, Marius Bakker, Marcelo Garibaldi and Cecilia Dieta – our European Marine Team leaders will also be in attendance.

Cunningham Lindsey Marine appointed as Loss Adjusters on Modern Express

Cunningham Lindsey have been appointed as Loss Adjusters on the Modern Express with regards to the timber on board where it has been said the ship had a heavy list.

Modern ‘MV’ Express with a crew of 22, issued a distressed call on January 26 when the Panamanian – flagged car carrier suffered from a loss of stability. The abandoned vessel was later towed by Smit Salvage to the port of Bilbao, Spain before the vessel either sank, collided with another ship or ran ashore to the French Coast. It has been reported that severe weather played a central role throughout the salvage which made things difficult for everyone involved.

Ton Schox our Global Head of Marine, situated in The Netherlands, is working closely with our Marine office in Bilbao where our concerned interest is approximately 3000 cubic metre of timber from Gabon that the ship was carrying.

Should you require any further information on how we may be of assistance to you and your clients then please contact Ton Schox, our Global Head of Marine.

inTrust

Met trots en veel plezier kijken wij terug op ons eerste inTrust event dat plaatsvond in Green Village in Nieuwegein. Ter gelegenheid van de naamswijziging van Clare | Claims en Regres in inTrust Nederland bvhebben wij een bedankevenement georganiseerd voor onze klanten en opdrachtgevers.

Om de herinnering aan deze mooie middag/avond vast te houden, kun u via deze link de foto’s bekijken.