Top links and logo

Hoe moet dat ook alweer? Het draaideureffect.

13th May 2016

Vandaag hadden we er weer één: berekening van schade bij een tijdelijk contract.

Door de nieuwe ‘ketenbepaling’ mogen mensen binnen 24 maanden niet meer dan 3 tijdelijke contracten hebben. Een jaarcontract kan dus nog maar één keer verlengd worden met nog een jaarcontract. Na twee jaar moet de medewerker een vast dienstverband aangeboden krijgen.

Door de nieuwe ‘ketenbepaling’ moeten werknemers dus al na twee in plaats van drie jaar een vaste aanstelling krijgen. Het idee was dat dit zou zorgen voor het eerder aanbieden van een vast contract aan een werknemer. Nu wordt dit vaak omzeild door mensen drie maanden naar huis te sturen en hen daarna opnieuw te laten beginnen. Die zogenaamde onderbrekingstermijn, waarna de telling weer opnieuw begint, is verlengd naar een half jaar. De regering wil het “draaideureffect” – waarmee werknemers eindeloos aan het lijntje gehouden worden – tegengaan.

Jurisprudentie

Naast het draaideureffect heeft een creatieve werkgever nog een manier bedacht om het vaste contract te omzeilen. Bij het aangaan van het (verplichte) vaste contract maakte hij afspraken met zijn werknemer over de duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de vaststellingsovereenkomst. Maar daar heeft de Hoge Raad inmiddels een stokje voor gestoken.

Praktijk

De vraag is of dit in de praktijk ook daadwerkelijk lukt. Op onze rekenkundige afdeling komen wij namelijk nog regelmatig dit draaideureffect tegen. Zo ook vandaag; een slachtoffer dat na het ongeval als uitzendkracht is gestart. Het scenario dat als uitgangspunt is genomen ging uit van afwisselend uitzendkracht A gedurende 12 maanden, gedetacheerd B gedurende 12 maanden en werkloosheid gedurende 6 maanden.

Uit voorgaande ontstaat een vraagstuk over het hypothetische inkomen na ongeval:

 • Hoe bepaal je het inkomen?
 • Kan de werk-WW-werk-WW-cyclus als basis dienen voor de gehele looptijd?
 • Hoe verhoudt dit scenario zich ten opzichte van de duur van de WW-uitkering?

Contact

Uiteraard staat iedere zaak op zichzelf, maar over het algemeen kan deze cyclus wel degelijk als uitgangspunt dienen voor een berekening. De bepaling van het definitieve inkomen en de WW-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren. Voor de beantwoording van vragen met betrekking tot deze en al uw andere rekenkundige vragen, kunt u contact opnemen met de Rekenkundige afdeling van Cunningham Lindsey.

Hans Tiemersma 06 5193 2857

Martijn Sluijs 06 12 212 115

Receive the latest news:

Sign up to our newsletters


  Email

  Please complete this simple form and our expert will be in touch very soon.

  All fields are mandatory







   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.