Top links and logo

Cyber Event – Omgaan met cyberrisico’s

23rd Mar 2017

Expert in this field

Op donderdag 20 april a.s. organiseren Cunningham Lindsey, Marsh en CMS het seminar ‘Omgaan met cyberrisico’s’ op het CMS kantoor in Utrecht.

Wat zijn de digitale risico’s die in uw organisatie om aandacht vragen? Waar moet je alert op zijn? Welke verzekeringen zijn er beschikbaar? Hoe werkt dat, een melding bij de Autoriteit Persoonsgevens?

De gevolgen van cyberincidenten kunnen verstrekkend zijn. U kunt hierbij denken aan financiële schade, maar ook juridische aansprakelijkheid of reputatieschade zijn reële gevaren.

In de verschillende workshops belichten wij cyberrisico’s vanuit verschillende invalshoeken en reiken we u een oplossing aan. Het programma is met name relevant voor verzekeraars en verzekerden. Indien u niet tot de doelgroep behoort behouden wij ons het recht voor om van een inschrijving af te zien.

Programma

13:30 uur Ontvangst
14:00 uur Welkom
14:10 uur Workshop ronde 1
15:00 uur Break
15:15 uur Workshop ronde 2
16:00 uur Plenaire afsluiting/vragen/discussie
16:30 uur Borrel
U kunt twee van de hieronder genoemde workshops volgen.

Workshop 1
Erik van de Velde – Marsh, ‎practice leader cyber risk, 100% beveiligen tegen cyberrisico’s kan niet: de cyberverzekering als onderdeel van (internationaal) risicomanagement. Aan de hand van werkelijke voorvallen wordt aangegeven welke schade en kosten verzekerbaar zijn op een cyberriskverzekering en hoe de verzekeringsmarkt denkt over cyberrisico’s.

Workshop 2
Ingmar Hofker – Cunningham Lindsey, bedrijfsschade expert, gaat in op de verschillende polissen die nu in de markt rouleren en de verschillende voorwaarden die worden gehanteerd. Daarbij zoomt hij specifiek in op de bedrijfsschadedekking en de mogelijke gevolgen van cyberrisico’s op de bedrijfsvoering.

Workshop 3
Jurre Reus en Hendrik Struik – CMS, advocaten.
Organisaties (zowel overheden als bedrijven) zijn wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die zij gebruiken goed te beveiligen. Beveiliging is een breed begrip, en omvat niet alleen de technische beveiliging van IT-systemen maar ook organisatorische beveiliging. Sinds begin 2016 moeten organisaties inbreuken op de beveiliging melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook aan de personen op wie de gegevens zien. Deze ‘meldplicht datalekken’ zullen Hendrik en Jurre toelichten vanuit het perspectief van de ‘melder’ en zij zullen voorbeelden geven uit de praktijk die illustreren waar uw organisatie rekening mee moet houden, zoals bijvoorbeeld ‘bring your own device’.

Wilt u meer informatie over dit event? Neemt u dan contact op met Geneviëve Jubitana, Business Development Manager, Cunningham Lindsey Nederland bv

Receive the latest news:

Sign up to our newsletters


    Email

    Please complete this simple form and our expert will be in touch very soon.

    All fields are mandatory      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.