Top links and logo

Hoe houd je grip op zaken in een dossier met buitenlandse belanghebbenden? Een vijftal tips

19th Jul 2016

Nederland kent steeds meer buitenlandse bezoekers zoals toeristen, studenten en werknemers. Deze buitenlandse bezoekers gaan ook steeds meer deel uitmaken van het dagelijkse leven in ons land. Dus niet alleen meer in hotels of naar toeristische attracties. Normaal gesproken gaat het meestal goed maar een ongeluk zit in een klein hoekje en ook buitenlandse bezoekers zijn niet gevrijwaard van ongevallen op of rond het werk of in hun vrije tijd.

Stel dat het bijvoorbeeld gaat om een werknemer van een buitenlands bedrijf die hier op bezoek is, dan is er vaak toch sprake van materieel werkgeverschap en dus ook weer van de Nederlandse aansprakelijkheidsverzekering van die werkgever. Ook ongevallenverzekeringen dekken steeds meer buitenlandse werknemers, zelfs als deze niet in Nederland verblijven.

Als het betreffende buitenlandse slachtoffer weer teruggaat naar het eigen land of een ander land dan Nederland, kunnen er problemen ontstaan voor de verzekeraar van de aansprakelijke partij maar ook voor belangenbehartigers, bijvoorbeeld rondom de communicatie. Het traject loopt moeizamer – niet in de laatste plaats door een mogelijke taalbarrière – en betrokken partijen verliezen grip op zaken.

In 2014 waren er al ongeveer veertien miljoen buitenlandse bezoekers in Nederland. Samen met hen die niet onder de noemer toerist vallen, zoals werknemers en studenten, nadert dit het normale bevolkingsaantal van Nederland.

Of deze mensen eenzelfde risico op een ongeval lopen als de Nederlander in Nederland weten wij niet, maar dat ook zij een risico lopen op een ongeval is evident.

Niet al deze risico’s zullen tot juridische kwesties leiden. Voor voorvallen waarbij er echter sprake is van een aansprakelijke partij of ongevallenpolissen voor in het buitenland levende en werkzame personen kan dat wel degelijk tot een juridische kwestie leiden.

Tegen welke problemen kunnen betrokkenen aanlopen? Vijf zaken om alvast rekening mee te houden:

 1. Internationale aspecten zoals Lex Loci Delicti en het afwijken daarvan gaan een rol spelen bij hoge dekkingen bij ongevallenverzekeringen of meer complexe letselschadedossiers;
 2. Verschillen in wijze van schadevaststelling en systemen van schadevergoedingen; vertrouwen en consensus vormen de basis voor schadevaststelling in Nederland maar dat hoeft in het buitenland niet per se zo te zijn;
 3. Snelheid en duidelijkheid in de communicatie met belanghebbende en belangenbehartiger is van belang, juist wanneer deze zich in het buitenland bevinden;
 4. Een lokaal bezoek aan belanghebbende kan van grote waarde zijn; onderschat daarbij ook niet de rol van een lokale deskundige die vertrouwen kan scheppen en een taalbarrière kan wegnemen;
 5. Zorg voor een goede planning van activiteiten en doelen en deel deze met betrokken vertegenwoordigers.

Deze tips zijn een extract uit een artikel dat nader ingaat op de uitdagingen die zich kunnen voordoen in een dossier met buitenlandse belanghebbenden en ook de mogelijke oplossingen bekijkt.

Martin de Haan is General Manager Personenschade bij Cunningham Lindsey Nederland bv. Hij is reeds 20 jaar werkzaam op het gebied van personenschade en letsel en levert regelmatig een bijdrage op het gebied van kennisdeling op zijn vakgebied.

Wilt u het gehele artikel ontvangen? Mail dan naar: [email protected].

 

Receive the latest news:

Sign up to our newsletters


  Email

  Please complete this simple form and our expert will be in touch very soon.

  All fields are mandatory   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.